Episode 004

#004 - Veronika Žatková a Jakub Šimko - Bezpečný a pekný web

00:00:00
/
02:10:02

17 June 2019

2 hrs 10 mins 2 secs

Your Hosts

About this Episode

Veronika Žatková a Jakub Šimko z FIIT STU nám v štvrtej epizóde prišli porozprávať o projekte Rebelion na ktorom sa obaja podieľajú. Rebelion sa zaoberá antisociálnym správaním na internete a jeho prevenciou využívaním strojového učenia a umelej inteligencie. Rozprávali sme sa o technickej stránke projektu, o problémoch s ktorými sa pri výskume musia vysporiadať ale aj o etických otázkach ktoré pri podobných snahách o "navigáciu na internete" vznikajú. S touto epizódou sme si zažili premiéru nahrávania s hosťami večer a možno aj preto sa druhá polovica konverzácie uberá viac filozofickým smerom. Okrem iného sme si prešli aj rozdiely medzi tzv. úzkou a všeobecnou umelou inteligenciou a možné scenáre ktoré takáto technológia v budúcnosti prinesie.

00:00 – Intro
02:05 – Predstavenie, o projekte Rebelion
07:20 – Sústredenie projektu, aké vznikajú problémy, získavanie dát
16:08 – Veľkosť rozpoznávaného textu, váha hate speech a techniky na identifikáciu emócie či irónie
20:54 – Spolupráca s lekármi a expertmi, priebeh labelingu/označovania dát
27:23 – Expert na označovanie hate speech, chybovosť modelu, vplyv nastavenia na meranie verejnej mienky
34:24 – Obmedzovanie slobody slova vs. označovanie textu ako nepravdy
45:42 – Čo s rôznym chápaním slov a ich predefiníciou
48:12 – Čo s označovaním textu ktorý nie je faktom ale predmetom debaty / zlou interpretáciou hate speech
53:18 – Anonymita na internete
59:21 – Motivácia šírenia dezinformácií
01:09:40 – Zodpovednosť za šírenie dezinformácií
01:12:24 – Čo je to umelá inteligencia
01:19:38 – Obmedzenia úzkej umelej inteligencie
01:22:44 – Ako vyzerá zadanie problému pre študentov
01:28:46 – Rozdelenie umelej inteligencie
01:35:02 – Dopad úzkej umelej inteligencie na povolania
01:41:20 – Hlúpnutie obyvateľstva pri zavádzaní umelej inteligencie
01:44:11 – Nahrádzanie ľudského faktora umelou inteligenciou
01:47:12 – Strata práce, tvorba nových povolaní, ako udržať sociálny zmier
01:53:49 – Nahradenie ľudstva umelou inteligenciou, Drake-ova rovnica a Dawkins-ov selfish gene
01:55:37 – Stvorenie všeobecnej inteligencie, aká rozsiahla musí byť na možné nahradenie ľudstva, čo je to vedomie
02:03:54 – Stvoriť zajtra všeobecnú umelú inteligenciu?

Spomínané projekty:

https://rebelion.fiit.stuba.sk/
https://misdeed.fiit.stuba.sk/
https://hiber.fiit.stuba.sk/

Jakub:
https://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?id=17040;lang=sk
Veronika:
https://is.stuba.sk/lide/clovek.pl?id=79826;lang=sk